headerphoto

Aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001 diegimas

Konsultuojame įmones diegiant aplinkos vadybos sistemas.

Aplinkos vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Įmonės aplinkosauginės situacijos analizė;
2. Darbuotojų supažindinimas su standartų reikalavimais;
3. Aplinkos vadybos sistemos dokumentų parengimas;
4. Aplinkos apsaugos aspektų identifikavimas ir aplinkosauginių programų parengimas.
5. Galimų avarijų identifikavimas ir atsakomųjų veiksmų planų parengimas;
6. Vidaus auditorių mokymai;
5. Vidaus audito atlikimas;
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas;
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir aplinkos vadybos sistemos sertifikavimas.


Diegiant aplinkos vadybos sistemą remiamasi šiais standartais:
LST EN ISO 14001:2015 "Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės"
LST EN ISO 14004:2016 "Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Bendrosios įdiegimo gairės (ISO 14004:2016)"
LST EN ISO 19011:2018 "Vadybos sistemų audito gairės"

Jei planuojate diegti aplinkos vadybos sistemą - susisiekite su mumis.