headerphoto

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal OHSAS 18001 diegimas

Konsultuojame įmones diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Esamos situacijos analizė;
2. Darbuotojų supažindinimas su standartų reikalavimais;
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos dokumentų parengimas;
4. Galimų pavojų identifikavimas ir rizikos įvertinimas.
5. Valdymo priemonių nustatymas.
5. Galimų avarijų identifikavimas ir atsakomųjų veiksmų planų parengimas;
6. Vidaus auditorių mokymai;
5. Vidaus audito atlikimas;
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas;
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir darbuotojų saugos ir sveiktaos vadybos sistemos sertifikavimas.


Diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą remiamasi šiais standartais:
LST 1977:2008 "Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007)"
LST EN ISO 19011:2012 "Vadybos sistemų audito gairės. (ISO 19011:2011)"

Jei planuojate diegti darbuotojų saugos ir svekatos vadybos sistemą - susisiekite su mumis.