headerphoto

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 45001 diegimas

Konsultuojame įmones diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Esamos situacijos analizė;
2. Darbuotojų supažindinimas su standartų reikalavimais;
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos dokumentų parengimas;
4. Galimų pavojų identifikavimas ir rizikos įvertinimas.
5. Valdymo priemonių nustatymas.
5. Galimų avarijų identifikavimas ir atsakomųjų veiksmų planų parengimas;
6. Vidaus auditorių mokymai;
5. Vidaus audito atlikimas;
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas;
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir darbuotojų saugos ir sveiktaos vadybos sistemos sertifikavimas.


Diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą remiamasi šiais standartais:
ISO 45001:2018 "Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai"
LST EN ISO 19011:2018 "Vadybos sistemų audito gairės."

Jei planuojate diegti darbuotojų saugos ir svekatos vadybos sistemą - susisiekite su mumis.